Η Wellion είναι ιατρική εταιρεία ειδικευμένη στους διαβητικούς.  Η Fresh Voltage εφάρμοσε και προσαρμόζει μια διαδικτυακή λύση Suite CRM με βάση το Sugar CRM, εισήγαγε και κανονικοποίησε τα δεδομένα από υπολογιστικά φύλλα και εκπαίδευσε τον πελάτη και την ομάδα πωλήσεων. ...