Η Μιχάλης Καλοκύρης είναι μια εταιρεία κλιματισμού - θέρμανσης και αεραγωγών με έδρα την Αθήνα. Η εστίασή τους σε μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες αλλά και σε σπίτια....