Η Lifeplan είναι μια καινοτόμος επιχείρηση στον τομέα των ασφαλειών, μια εταιρία ανεξάρτητης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση οικονομικών κινδύνων. Έργο της, ο σχεδιασμός Πλάνων Προστασίας για περιπτώσεις Ανάγκης (Plan B) για Οικογένειες, Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις. Η Fresh Voltage σχεδίασε ένα CRM με βάση...

Η Wellion είναι ιατρική εταιρεία ειδικευμένη στους διαβητικούς.  Η Fresh Voltage εφάρμοσε και προσαρμόζει μια διαδικτυακή λύση Suite CRM με βάση το Sugar CRM, εισήγαγε και κανονικοποίησε τα δεδομένα από υπολογιστικά φύλλα και εκπαίδευσε τον πελάτη και την ομάδα πωλήσεων. ...